Betaalbare interactieve dashboards en rapportages

WeReportIT ontwikkelt betaalbare interactieve dashboards & rapportages met als doelstelling om de ontwikkelingen van organisaties in hun (financiële) bedrijfsgegevens te monitoren en hierdoor ondersteuning te bieden bij managementbeslissingen.

Wij maken deze dashboards & rapportages op maat. Dit kan bestaan uit een volledig nieuw ontwerp of door verdere professionalisering van uw bestaande (Excel) rapportage sets.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat geen organisatie of bedrijfsproces exact hetzelfde is. Elke organisatie heeft verschillende datastromen, die zorgvuldig op elkaar dienen te worden afgestemd om betrouwbare informatie op te leveren. Om dit te realiseren maken wij gebruik van twee invalshoeken. Enerzijds maken wij een analyse van de informatiebehoefte van de organisatie. Anderzijds wordt er datavalidatie door ons uitgevoerd om te toetsen of deze in de gewenste informatiebehoefte kan voorzien.

Als financieel specialisten zijn wij in staat om (nieuwe) informatiebehoeften van de organisatie te concretiseren, alsmede om op te treden als volwaardig gesprekspartner voor het management.

Wij zijn tevreden als we zien dat gebruikers gezamenlijk, gelijktijdig en met plezier hun interactieve dashboards & rapportages gebruiken ter ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden. Deze dashboards & rapportages voldoen uiteraard aan de generieke kwaliteitseisen: betrouwbaar, snel, veilig en eenvoudig in gebruik.

Onze toolset

Gezamenlijk genereren we alsmaar meer en meer data. Waarschijnlijk ook in uw organisatie. De vertaalslag van data naar bruikbare helder te interpreteren informatie kan echter uitdagend zijn. Gelukkig verbeteren de tools om dit te realiseren eveneens, waarbij de eindgebruiker bovendien centraler staat dan ooit.

WeReportIT is gespecialiseerd in het gebruik van Microsoft Power BI. Dit is een betaalbare en veilige business intelligence oplossing voor zowel grote als kleine organisaties. De visualisatie mogelijkheden die de software biedt vinden wij fantastisch en het (groeiend) aantal te koppelen databronnen is ongekend. Uw dashboards & rapportages zijn hiermee up-to-date, beschikbaar op al uw devices en niet onbelangrijk; u bent in het beheer niet afhankelijk van externe partijen.

Een belangrijk deel van de beslissingen in organisaties wordt genomen op basis van informatie die afkomstig is uit Excel in plaats vanuit de softwaresystemen die daar eigenlijk voor zijn ontworpen. Onze ‘rapportage roots’ liggen in Excel en dit is volgens ons nog altijd een geweldig spreadsheetprogramma. Het kan alleen visueel en qua mogelijkheden om informatie binnen meerdere groepen gelijktijdig beschikbaar te stellen niet tippen aan Power BI. Maar dat hoeft ook niet. Het goede nieuws is namelijk dat de interactie tussen Excel en Power BI (beide producten van Microsoft) eenvoudig is. Dit biedt organisaties en haar gebruikers tal van mogelijkheden. Bijvoorbeeld door bestaande spreadsheets te professionaliseren tot dashboards of om informatie afkomstig vanuit databases te verrijken met reeds in Excel beschikbare informatie. Daarnaast is het mogelijk om informatie vanuit Power BI te exporteren naar Excel.

Meer informatie over Power BI vindt u op onze pagina “Achtergrond