Analyseren: Top down of bottom up?

Wij ontwikkelen dynamische financiële rapportage sets die zowel vanuit een top down als bottom up invalshoek zijn te benaderen. Maak hierdoor voor verschillende doeleinden over meerdere afdelingen gebruik van dezelfde rapportages (één waarheid) op verschillende detailniveaus.

Kerncijfers van uw organisatie

De kerncijfers van uw organisatie kunnen weergegeven worden in één overzichtelijk dashboard. In dit overzicht worden zowel de belangrijkste balansposten, winst- en verliesrekening stromen als de ratio’s gepresenteerd.

schermafdruk-2016-10-12-17-48-53

Inzoomen op specifieke posten

Vanaf een top dashboard is het mogelijk om in te zoomen op de specifieke posten. Dit is mogelijk voor elke gewenste balanspost en/of winst- en verliesrekening.

Brutomarge ontwikkeling

In onderstaand voorbeeld wordt een separaat dashboard voor omzet, kostprijs omzet en brutomarge weergegeven. Bekijk de ontwikkelingen over meerdere jaren in totaal, per omzetcategorie of productgroep.

schermafdruk-2016-10-14-10-20-10

Debiteurenanalyse

Het volgende dashboard presenteert in één overzicht de belangrijkste informatie over de debiteurenpositie. Dit dashboard is volledig responsive voor zowel tablet als smartphone en altijd up-to-date.

schermafdruk-2016-10-12-12-26-09

Het bovenstaande dashboard is afgeleid vanuit onderstaande uitgebreide debiteurenrapportage. In deze rapportage is debiteurenportefeuille vanuit verschillende dwarsdoorsneden (filters) te benaderen, bijvoorbeeld per: maand, ouderdomscategorie, klant en werkmaatschappij.

schermafdruk-2016-10-12-12-36-30

Het is zelfs mogelijk om de debiteurenrapportage te gebruiken ter ondersteuning van het dagelijkse debiteurenbeheer. Onderstaande rapportage geeft onder andere weer:
– contactgegevens van de debiteuren;
– de ouderdom en vervaldatum per factuur;
– eventueel geblokkeerde klanten

schermafdruk-2016-10-12-12-31-25

Stel alerts in

Het is tevens mogelijk om individuele alerts in te stellen die zichtbaar worden gemaakt in Power BI Mobile. U ontvangt dan een melding op uw mobiel zodra een gekozen KPI een bepaalde onder- of bovengrens voorbijgaat.