Laagdrempelige licenties

Microsoft Power BI is zeer compleet en laagdrempelige business intelligence oplossing. De laagdrempeligheid geldt ook voor de Power BI Pro licentie van nog geen € 10,- per maand per gebruiker. (https://powerbi.microsoft.com/nl-nl/pricing/)

Laagdrempelige klantspecifieke rapportages & dashboards

Wij maken klantspecifieke rapportages & dashboards op één of meerdere bronsystemen van de klant. Power BI faciliteert een toenemend aantal standaard koppelingen met bronsystemen. Als er géén standaard koppeling beschikbaar is maken wij graag voor u de veilige verbinding tussen het bronsysteem en Power BI. Zie ook de pagina ‘Koppelingen met Power BI’.

Kostenindicatie

U kunt als gebruiker redelijk gemakkelijk zelf aan de slag met Power BI. Bijvoorbeeld door gegevens vanuit Excel of Access te importeren en daarop visualisaties maken. De ontwikkelversie (Power BI Desktop) is immers gratis beschikbaar.

Voor een robuuste rapportage of dashboard die geschikt is voor een grotere doelgroep komt veelal meer kijken. De gegevens komen uit verschillende bronsystemen, er moet een datamodel worden gemaakt aangevuld met logica (DAX calculaties) en de gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk aandachtspunt. Dit is ons primaire werkterrein.

Dergelijke rapportages kunnen wij al realiseren vanaf slechts enkele consultancy dagen. Dus net als de Power BI software zijn onze interactieve rapportages & dashboards ook voor kleinere organisaties binnen handbereik.

Het ontwikkelen van een niet standaard koppeling tussen een bronsysteem en Power BI is al realiseerbaar vanaf 1 werkdag voor eenvoudige koppelingen. Onder eenvoudig verstaan wij dan: de software leverancier stelt een API ter beschikking en heeft de aanroep hiervan goed gedocumenteerd. Complexere koppelingen kunnen variëren van 1 tot 3 dagen. In die situaties is er geen API beschikbaar.

Koppelingen en het datamodel zijn binnen uw organisatie herbruikbaar. Vervolg rapportages & dashboards gebaseerd op dergelijke koppelingen komen nog sneller tot stand. Dit vertaalt zich dus ook positief merkbaar in de benodigde ontwikkeltijd en de benodigde investering.

Kostenindicatie….nog even iets concreter

Standaard prijzen hanteren is erg lastig om de eenvoudige reden dat vrijwel geen enkel vraagstuk hetzelfde is. Momenteel hanteren wij enkel bij onze Power BI AFAS Finance & HRM rapportage (gebaseerd op AFAS) een vaste vanaf prijs.

Voor alle andere rapportages & dashboards geldt dat wij een offerte met een onderbouwde kostenindicatie afgeven. De facturatie vindt plaats op nacalculatie. Zowel in het voortraject als de nacalculatie maken wij onderscheid in de benodigde (eenmalige) tijdbesteding voor nieuwe koppelingen naar bronsystemen ten opzichte van de ontwikkeling van de rapportages & dashboards zelf. Wij zullen bovendien altijd vooraf een inschatting maken en hier zonder toestemming vooraf niet meer tijd aan besteden.

Onderstaande weergave dient slechts enkel ter indicatie. In onze offertes refereren wij niet enkel aan de kwalificaties: ‘eenvoudig’, ‘gemiddeld’ en ‘complex’. De offerte is dan situatiespecifiek.

  • Een ‘technisch eenvoudig rapport’ met een kant- en klare of ons bekende koppeling: vanaf 3 werkdagen
  • Een ‘technisch eenvoudig rapport’ met een nieuwe koppeling: vanaf 3 tot 5 werkdagen
  • Een ‘technisch gemiddeld rapport’ met een kant- en klare of ons bekende koppeling: vanaf 3 tot 5 werkdagen
  • Een ‘technisch gemiddeld rapport’ met een nieuwe koppeling: vanaf 5 werkdagen
  • Een ‘technisch complex rapport’: vanaf > 5 werkdagen

We willen hiermee aangeven dat onze Power BI rapportages laagdrempelig zijn.