Wij verzorgen de koppelingen naar Power BI

Microsoft Power BI is een krachtige laagdrempelige business intelligence oplossing waarmee gewenste gegevens uit verschillende bronsystemen worden samengebracht en omgezet in een krachtig datamodel. Dit leidt na toevoeging van logica uiteindelijk in een interactief dashboard of rapportage. Om dit te realiseren is allereerst een koppeling nodig tussen Power BI en één of meerdere bronsystemen. Power BI biedt hiervoor een toenemend aantal standaard koppelingen. (https://docs.microsoft.com/nl-nl/power-bi/desktop-data-sources)

Ook indien er voor een softwarepakket géén voorgedefinieerde ‘click & play’ koppeling beschikbaar is, dan bestaat vrijwel altijd de mogelijk om toch een veilige koppeling te realiseren tussen een bronsysteem en Power BI. Wij hebben ervaring in het koppelen van verschillende softwarepakketten. Op deze pagina zetten wij de variatie van bronsystemen kort uiteen.

Heeft u specifieke koppelingswensen of vragen. Laat het ons weten!

AFAS Online

AFAS logo

Met Power BI ontsluiten wij veilig en betrouwbaar financiële- en HRM-gegevens vanuit uw AFAS Online administraties om hierop vervolgens interactieve rapporten & dashboards te bouwen. Wij maken hierbij gebruik van de zogenoemde getconnectoren van AFAS in combinatie met een door ons zelfgeschreven code. De data ten behoeve van de rapporten & dashboards wordt tot 8 maal per dag geautomatiseerd met behulp van een vernieuwingsplan geactualiseerd.  Het op elk gewenst moment ‘handmatig’ starten van een verversing is ook mogelijk.

Door de combinatie van AFAS Online en Microsoft Power BI vergroot het inzicht in uw financiële cijfers, kengetallen en processen.

Exact Globe

Exact Globe

Om in Power BI de SQL database van een Exact Globe administratie aan te roepen is een verbinding met de SQL server nodig. Power BI faciliteert dit met de standaard SQL server dataconnector van Power BI. Vanaf daar pakken wij het op. Dit betekent het aanroepen van de juiste tabellen om het gewenste datamodel te genereren. Het is tevens mogelijk om bestaande SQL queries in Power BI te gebruiken.

Proquro

Proquro_Logo_2016_500_png

Proquro biedt hoogwaardige invoicing, contractmanagement en procurement-oplossingen. Vaak wordt voor dergelijke oplossingen reeds gebruik gemaakt van koppelingen met andere bronsystemen zoals boekhoudsystemen. Met Power BI maakt het zoals gezegd niet uit waar de brondata vandaan komt. Wij combineren bijvoorbeeld Proquro views en AFAS Online met als belangrijkste voordeel een krachtig datamodel geschikt voor overkoepelende dashboards en rapportages. Voorbeelden hiervan zijn bestelrapportages, contractcompliance en ‘purchase to pay’ weergaven.

Topdesk

Topdesk logo

Het zichtbaar maken van de status en doorlooptijden van openstaande / afgesloten Topdesk tickets binnen een facilitaire organisatie is verhelderend in Power BI. Topdesk faciliteert een gebruiksvriendelijke API.

Wij presenteren bijvoorbeeld in welke procesfase een ticket zich bevindt, alsmede de doorlooptijd. Dit biedt de servicedesk een eenduidig startpunt voor het bepalen van de ‘werkvoorraad’. Potentiële probleem gevallen qua doorlooptijd worden proactief gemonitord. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een uitzonderingen dashboard of geautomatiseerde signalering naar medewerkers bij het bereiken van een vooraf ingestelde ouderdom. Voor de koppeling naar Power BI geldt er géén noemenswaardig verschil tussen Topdesk FMIS (Facilitair) en Topdesk ITSM (IT beheer).

QicsTime

QicsTime Logo

QicsTime is een urenregistratie en facturatiesoftwarepakket van Qics B.V. Met Power BI is het mogelijk om de gegevens (views) afkomstig uit QicsTime snel om te zetten in interactieve rapportages & dashboards en eventueel te combineren met aanvullende externe bronnen (bijvoorbeeld: boekhoudsystemen).

Planon

Planon logo

Planon is een toonaangevende leverancier van FMIS (Facilitair Management Informatiesysteem) en IWMS (Integrated Workplace Management System) software. Door data uit bijvoorbeeld de Planon projectmodule te ontsluiten en in Power BI te combineren met andere bronsystemen biedt organisaties een groot potentieel om meer inzicht en antwoorden te krijgen binnen (deel) processen.